Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Torsdagsträffen

Torsdagsträffen är Svenska kyrkans föreläsningsprogram som sträcker sig över litteratur, formgivning, konst, historia, och samhälle. Vårt utbud baseras på de kontakter vi har - och du får gärna bidra med tips på intressanta personer att bjuda in.

Det här är Torsdagsträffen
Träffar för svenskar en gång i månaden. Vi inleder med mässa i kyrkan kl 12.00, därefter är det lunch och föredrag i Svenska salen.. 

Tvårätters lunch med vin serveras omkring kl 12.45. Föreläsningen börjar cirka kl 13.15.  Program och lunch kostar £15 och betalas på plats. 

Anmäl dig senast tisdagen före på 020 7723 5681 eller e-post office@swedishchurch.com