Foto: Åsa Höjer

Svenska föreningar i UK

Anglo-Swedish Society
020 8748 3221
info@angloswedishsociety.org.uk
www.angloswedishsociety.org.uk

Bärsärkar och Vikingar
Kontaktperson Anders Rydell
 jarlen@b-v.org.uk

Cardiff Scandinavian Society
www.swedishsociety.co.uk

Devon and Somerset Anglo-Scandinavian Society
www.angloscan.org.uk

Hampshire Anglo-Scandinavian Society
eva@kingme.co.uk
07946-612535

Harrogate/Leeds barngrupp
Träffas första lördagen i månaden i Harrogate/Leedsområdet
fleurdumal@gmail.com

Hertfordshire Anglo-Scandinavian Society
www.hertsscandinavian.co.uk

LINC
Liverpool International Nordic Community
www.nordicliverpool.co.uk

London Svenskar
info@londonsvenskar.com
www.londonsvenskar.com

Northants Anglo-Scandinavian Society
kerstin.banham@outlook.com

Skandinaviska klubben i Croydon
Träffar 1-2 ggr/månad samt till midsommar, jul med mera
kerstin.juniper@gmail.com

Svea Britt
Nätverk för yrkesarbetande svenska kvinnor i Storbritannien.
info@sveabritt.com
www.sveabritt.com

Svenska Mammor
Helps mothers worldwide with information, advice, mothers’ groups, etc. There are 20 groups in England and Wales.
www.svenskamammor.com

Svenska mammor Wimbledon
kristina.nordsten@gmail.com
07887 540272

Swedish Society, Cardiff
swedishsociety@hotmail.com
www.swedishsociety.co.uk

The Scottish-Swedish Society
info@scottishswedish.org

Swedish society, Wales
www.swedishsociety.co.uk

Svenskar i världen
London: Anneli Pinchard
anneli@f2s.com
Durham: Anna Carlsson
anna.carlsson@lycos.com

SWEA
En världsomspännande förening för svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands.
www.london.swea.org
london@swea.org
www.sweairland.org
Birgitta Barcroft irland@swea.org

Swedish Meetup Group
We’re a group of London-based expat Swedes who reguarly meet up.
http://www.meetup.com/LondonSwedishLanguageMeetup

Uppsala University UK
Alumni Chapter
Peter Lindqvist 07879 603730
uubialumni@uadm.uu.se