Svenska kyrkan i London
Till innehållet

Söndagsskola


Varje söndag under högmässan samlas de barn som vill i biblioteket för söndagsskola. Vi inleder med kort andakt, läser och pratar om en text från Barnens bibel som är knuten till gudstjänsten tema. Ofta gör vi också någonting kreativt så som målar, klipper, klistrar eller annat pyssel. En del saker hänger vi sen uppe i kyrkan, en del saker får barnen ta med sig hem. 

Söndagsskolan avslutas alltid uppe i kyrkan med nattvarden. Vi firar regelbundet temamässa eller familjemässa där barnen är med i hela gudstjänsten. 

Ansvariga för söndagsskolan är diakon Helen Calner tillsammans med volontärerna. Du som förälder är naturligtvis alltid välkommen att vara tillsammans med ditt barn i söndagsskolan.