Foto: IKON

Söndagsskola

Varje söndag är barnen välkomna till högmässan 11.00 där vi, tillsammans med resten av församlingen, inleder för att efter ljuständning och Söndagsskolans Sång bege oss ner till biblioteket. Där läser och pratar vi om en text från Barnens bibel som är knuten till gudstjänsten tema. Ofta gör vi också någonting kreativt som att leka, måla, klippa, klistra eller annat pyssel. 
Efter vår avslutande andakt så ansluter vi till nattvarden uppe i kyrkan.

Vi firar regelbundet temamässa eller familjemässa där barnen är med i hela gudstjänsten. 

Du som förälder är naturligtvis alltid välkommen att vara tillsammans med ditt barn i söndagsskolan.