Foto: carlstromphotography.com

Samtalsstöd och diakonalt arbete

Svenska kyrkan i London är en plats man vänder sig till när man är i behov av hjälp av olika slag.

Präster och diakoner är främst till för själavårdande samtal, men kyrkan kan hjälpa till med kontakter till professionella psykologer och terapeuter.
I församlingen samarbetar vi med ambassaden gällande konsulära ärenden och svensktalande psykologer, då många av de personer som är i behov av akut hjälp ofta kommer i kontakt med flera instanser. Det innefattar personer som råkat ut för olyckor eller brott, som hamnat i en finansiell kris eller vars anhöriga hör av sig och är oroliga för någon familjemedlem eller liknande.
Även församlingens övriga personal och frivilliga församlingsmedlemmar är engagerade i denna verksamhet.

Enskilda samtal
För enskilda samtal kontaktar du någon av prästerna eller diakonen. För bikt kontaktar du någon av prästerna. Vi har också möjligheter att ge råd vid behov av professionell hjälp i krissituationer.
I församlingen finns en förteckning över privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter som vi gärna förmedlar kontakt med.

Hembesök
Att göra hembesök är ett privilegium och ett stort ansvar. Hemmet är en plats där det ibland är lättare att berätta sin livshistoria. Man är på sina egna villkor hemma.
Om man inte har möjlighet att röra sig utanför hemmet kan behovet av besök där man får tala svenska växa sig stort. Vi ställer gärna upp och kommer till dig om du vill.
Vi håller kontinuerlig kontakt genom hembesök och samtal med många svenskar. Känner du någon som skulle uppskatta besök eller en påringning så finns vi tillängliga för samtal, rådgivning och hembesök.

Besök på sjukhus och vårdhem
Vi finns som ett stöd för dig om du vårdas på sjukhus eller bor på ett vårdhem. I en utsatt situation kan alla känna sig ensamma och isolerade och kan behöva en kontakt utanför institutionen.