Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Välkommen till oss, Teresia

Pappa präst. Mamma diakon. Så Teresia Derlén visste att hon absolut inte ville bli präst. – Men Gud är envis, säger hon och skrattet blänker till i blicken. Vid högmässan söndag 3 mars välkomnades hon till sitt nya jobb, som komminister här i Svenska kyrkan i London.

Sedan 2012 har Teresia haft Prestwood, i the Chilterns, som sin adress och fasta punkt, och varit anställd i Engelska kyrkan. Med stöd av församlingen och kyrkan kunde Teresia kombinera jobbet med att börja doktorera vid King’s College. Efter flera års arbete lämnade Teresia in sin färdiga avhandling i slutet av januari och inom sex månader väntar disputation.
De kommande åren är Ulrika Eleonora Teresias kyrka, men också olika kyrkor och tillfälliga gudstjänstlokaler runt om i Storbritannien.
Hon går in i rollen som resande präst, och blir den som tillsammans med diakoniassistent Kerstin Garplid möter svenskar i både England, Skottland, Wales och Nordirland.
– Jag hoppas på och ser fram emot att få lära känna många svenskar, även utanför London.

(En längre intervju med Teresia Derlén publiceras i Kyrkobladet nr 1/2019, utgivning 15 mars)

Teresia Derlén välkomnades vid familjemässan den 3 mars.