Vad betyder generositet för dig?

Hjälp oss genom att svara på denna enkät till kommande nummer av Kyrkobladet

Generositet är en av de sju dygderna. Förra numret av Kyrkobladet hade dygden ödmjukhet som tema, där åtta personer svarade på samma fråga om ödmjukhet.

För enkäten till kommande nummer av Kyrkobladet frågar vi dig denna fråga;

Vad betyder generositet för dig?

Svara gärna kortfattat, skicka gärna med en selfie, och ett okej att vi får publicera svaret och underteckna med ditt namn. Vi önskar få ditt svar innan den 20 november.

Välkommen med ditt svar!