Foto: Mona Davidsson

Torsdagsträff i text och ton

Temat för Torsdagsträffen den 10 oktober var ”Sjung, sjung i alarna”: natur och landskap i svenska sånger och romanser. Annika Lindskog gästade oss tillsammans med pianisten Steve Copeland.

Så här presenterade Annika Lindskog det mycket uppskattade programmet:
Att naturen ligger svenskar och andra nordbor varmt om hjärtat och nära medvetandet är generellt och relativt ostridbart. Men vad är det för sorts natur, hur förhåller vi oss egentligen till den, vad betyder den för oss, och vad fyller den för funktion både individuellt och kollektivt?
I kulturella och geografiska studier betraktar man ”landskap” – kodord för natur som vi på något sätt har konstruerat en uppfattning om – som något som kan representera eller analyseras genom olika förhållningssätt: något vi betraktar på avstånd, något vi lever med eller i, något vi är nära eller långt ifrån, något vi använder för att ”poetisera” om eller något som är högst konkret.
Den här föreläsningen tar exempel från den rika sång- och poesiskatten, framför allt från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet med sånger av bland andra Peterson-Berger, Stenhammar, de Frumerie och Sibelius, för att fundera på hur dessa sånger uttrycker och utvecklar en dialog med ett landskap som fyller många varierande funktioner.

Annika Lindskog är lektor i svenska och kulturhistoria vid Skandinaviska institutionen på UCL. Hon undervisar kurser i svenska språket och relaterade kulturstudier, inklusive en kurs i nordiska landskap.
Hennes forskning fokuserar på musik som kollektivt, socialt och historiskt uttryck, ofta i samband med landskapsideologier, och hon har publicerat artiklar om bland andra Peterson-Berger, Delius, Brahms och nu senast Wilhelm Stenhammar. Hon är också en klassiskt utbildad sångare, aktiv i många kammarkörer och med egna program, och är ofta anlitad som språkkonsult av körer och andra sångare som vill närma sig den skandinaviska repertoaren. 2017 fick hon SWEAs stipendium för att påbörja en undersökning om relationen mellan skandinavisk sång och landskap, och på detta arbete bygger också dagens föreläsning. Hon har med sig sin pianist, Steve Copeland.