Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Praktik chans att lära mer om arbetet som diakon

Kan diakon vara ett blivande yrkesval? Det vill Karolina Tjernberg ta reda på. Nu har hon börjat en termins praktik i Svenska kyrkan i London.

Karolina Tjernberg läser socionomutbildningen i Sverige och har just börjat den femte av programmets sju terminer. Sin praktiktermin gör hon här i Svenska kyrkan, med målet att lära sig mer om vad det innebär att vara diakon.
– Jag tycker det verkar vara ett intressant yrke och jag vill med praktiken ta chansen att lära mig mer, säger hon.
Karolinas relation till kyrkan inleddes när hon började sjunga i kör under gymnasietiden. Efter en tid frågade kyrkoherden om hon var intresserad av sommarjobb på expeditionen – och så blev det. Den sommaren har följts av flera, på expedition och kansli inom Helsingborgs patorat.
– Jag känner att jag delar kyrkans värderingar och i vissa sammanhang tänker lite annorlunda än många av mina jämnåriga vänner, funderar Karolina.
Under praktikterminen, som pågår en bit in på 2019, kommer Karolina att delta i till exempel Ung i London och Stay & play, men också följa med på arrangemang utanför London. Fem arbetstimmar i veckan är vikta för egen dokumentation och reflektion, enligt studieplanen.
– Att få insyn i kyrkans verksamhet och träffa olika målgrupper tror jag också kommer att bidra till min personliga utveckling, och att jag lär mig ha en professionell roll i mötet med människor.

Text: Mona Davidsson

diakon

Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Att leda andakter och medverka i gudstjänster brukar också ingå i diakonens uppgifter.
Mer om yrket och utbildningen finns här: BLI DIAKON