Meny

Paradisets lustgård

En tanke för dagen

Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.
Om jag säger: Mörker må täcka mig, 
ljuset omkring mig bli natt,

så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.

(Psaltaren 139: 9-12)

 

Här är Paradisets lustgård, mitt i midsommarens grönska och sommarnattens ljus kan det kännas så. ”Inte ens mörkret är mörkt för dig [Gud], natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.”

För ett halvår sedan föddes Guds son för att visa oss att Guds ljus alltid besegrar mörkret. Jesus är facklan i midvinternatten som visar att ljuset återvänder. Jesus är facklan i vårt själs mörker som visar att ljuset finns även i oss.

Vintermörkret har övergått i sommarnattens ljus, precis som våra själars mörker kan ledas till Guds ansiktes ljus, där vi omsluts av värme och ro. I Guds närhet är ”inte ens mörkret mörkt,… nej natten är ljus som dagen.”

Här är paradisets lustgård. Det kan kännas så i sommarnatten. Det är en rikedom och glädje som vi skulle vilja hålla fast vid och bevara, men som inte är gripbart. Vi kan bara stanna upp lugna våra hjärtan och njuta av stunden.

Sommarnatten är en Guds boning som talar till oss om hans skaparkrafts rikedom och glädje. Men inte heller Gud kan vi hålla fast vid, inte heller han är helt gripbar för våra sinnen. När vi känner av Hans helighet kan vi bara stanna upp, lugna våra hjärtan och njuta.

Minnet av sommarnatten kan lysa upp våra kommande mörka nätter. Minnet av Gudsnärvaron kan lysa upp våra kommande själsliga nätter. Han kan tala till oss genom mörkret och vi minns att inte ens mörkret är mörkt för Gud, nej själva mörkret är ljus.

Här är paradisets lustgård. Och mitt i sommarens explosion av färger, ljud och växtkraft gör Jesus, Guds son sin närvaro tydlig för oss. I livet som sprudlar i midsommarstångens kors, finns han mitt ibland oss, och talar till oss om Guds liv som besegrar all ondska och död, om Guds ljus som lyser upp också nattens djupaste mörker.

Nattens mörker bleknar. Själens mörker avtar av Gud som är ljus, som är liv och är den djupaste kärleken. ”Inte ens mörker är mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.”


Bön
Gud, du som föder liv i universum, vi tackar dig för rymdens väldighet, för jordens skönhet, för havens majestät och bergens ro. Låt löftets båge påminna oss om ditt eviga förbund med alla varelser på jorden. I Jesu namn. Amen.

- Teresia Derlén