Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu börjar vårterminen!

Redan den 8 januari startar vårterminens grupper och verksamheter. Här är tiderna:

Stay & play: Vårterminens första träff är den 8 januari kl 13.00
Syjuntan: Även för den gruppen startar vårterminen den 8 januari kl 13.00
Kom och sjung: Terminsstart onsdag 9 januari kl 18.00
Ung i London: Den nya terminen startar onsdag 9 januari kl 19.30
Torsdagsträff: Den första träffen för året den 10 januari (se separat artikel)
Körövning: Ulrika Eleonora kyrkokör har terminens första övningstillfälle den 10 januari kl 19.00
Sångfåglarna: Barnkören övar lördag 12 januari kl 12.00