Meny

Himmelsk rättvisa

En tanke för dagen

Då protesterade de [vingårdsarbetarna] och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ 

Då sade [vingårdens ägare] till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.«
(Matteus 20: 11-16, läs hela liknelsen från Mt 20 vers 1)

 

Kan vi tänka oss livet på ett annat sätt? Kan det finnas ett sätt att leva eller tänka som är bättre än det vi har? Har våra begrepp i vardagen alltid samma betydelse? Jag funderar ibland på sanning, eller demokrati, eller som här, rättvisa. Kan rättvisa vara flexibel?

Min rättvisa är ofta densamma som den var för 35 år sedan, barnets klara tanke på rättvisa, där rätt stavas lika. Tanken på att alla skulle kunna få lika betalt för att arbeta olika lång tid krockar med vad människan uppfattar som rättvist. Liknelsen om vingårdsarbetarna var lika orättvis när jag var barn som den är idag.

Men tänk om vårt sätt att se världen inte är den enda tänkbara, eller den bästa tänkbara. Tänk om Gud visar oss glimtar av något större som jag ännu inte förstår. Något som får mig att vilja tänka längre, vidare, annorlunda.

Tänk att det finns ett löfte som är lika för alla – ett löfte om evig obrottslig kärlek. Guds löfte kan inte förminskas. Guds kärlek kan inte förtjänas. Guds omsorg är samma för envar. Guds löfte i all sin ofattbarhet gäller även mig och det är en rättvisa som övergår mitt förstånd.

 

Bön
Gud, du uppståndne, hjälp oss att se och uppskatta de enkla tingen: kärleken, skrattet, brödet, vinet och drömmarna. Ge oss ett livskraftigt, spirande hopp, och gör oss till ett folk vars sång är Halleluja, vars namn är Kärlek, vars kallelse är Frid och Fred. Amen.
(da Noust, A Book of Blessings)


- Teresia Derlén