Foto: Mona Davidsson

Hennes nya bok är en kärlekshyllning

Eivor Martinus var föreläsare på Torsdagsträffen den 11 april. – Jag uppskattade att få komma tillbaka till Torsdagsträffen och tala om min nya bok, ”Hon sjöng på vinden”, som kom ut i mitten av mars, säger hon.

– Boken kom till på grund av att jag fick veta, alldeles efter min mans död, att min cancer hade kommit tillbaka med sex nya metastaser.
Då ställde Eivor sig frågan: ”om jag hinner skriva en bok till, vad ska den då handla om? Vad är det som jag ännu inte har uttryckt i skrift? En sista bok, kanske ett bokslut”.
– Jag måste väl kunna knyta ihop mitt liv och få någorlunda ordning på materialet. Jag tänkte mig först boken som ett lapptäcke, där varje liten bit berättade en kort historia, men när man kom till slutet av boken så hängde det hela ihop och blev till ett brokigt och varmt lapptäcke.
– ”Hon sjöng på vinden” är en kärlekshyllning till mor- och farföräldrar och andra släktingar som har format oss till de människor vi är. Vi glömmer ofta hur starkt vår bakgrund har satt sina spår och influerat oss på olika sätt. Som ett motto har jag hela tiden haft ‘Att minnas kärleken är att dö väl.’ Och med kärleken menar jag då kärleken i dess vidaste bemärkelse.