Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anders Pihl sommarens vikarie

I sommar vikarierar Anders Pihl som kyrkoherde i London.

– Eftersom jag tidigare varit kyrkoherde i Frankfurt Am Main 2001, så tycker jag det ska bli väldigt roligt att under några veckor vara i SKUT-tjänst igen, säger han.
Anders Pihl är sedan länge bosatt i Holm, strax utanför Halmstad i södra Halland. Han prästvigdes 1990, började jobba i Kärlekens kyrka tre år senare och blev 2010 kyrkoherde i dåvarande S:t Nikolai församling. 2014 förändrades organisationen men S:t Nikolai fortsatte vara hans arbetsplats till 2017, då han tog över som sjukhuspräst.
Nyligen blev det klart att han ”sluter cirkeln” och blir arbetsledande komminister i området Kärleken och Holm.
Bland mycket annat har Anders Pihl beskrivits som ungdomarnas präst. Ett tusental konfirmander har det blivit, som under åren fått hans stora engagemang och mycket tid. Parallellt med att han började som sjukhuspräst läste han en 7,5-poängskurs i Uppsala; ”Själavård i kris och utsatta situationer”.
I sommar är Anders Pihl ledig från Halmstads församling och finns här tillsammans med hustrun Marie och tre av barnen.
– Det är roligt att möta nya människor och nya sammanhang. Jag tänker mig att jag får vara en utsträckt hand och i det både få ge och ta emot. Jag förväntar mig att få lära känna Londonförsamlingen, så mycket man nu hinner på sju veckor, och personalen de veckor de är kvar innan jag lämnas att hålla ställningarna själv.
– Jag ser även fram emot att få lära känna London lite bättre. Hur som helst ska det bli roligt och spännande!