Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boka in årets Lucia redan nu

Under ett par decemberveckor arrangerar vi - och medverkar i - ett stort antal luciagudstjänster. Boka redan nu in årets datum i kalendern - och köp biljetter!

Under ett par decemberveckor hålls luciagudstjänster - i Ulrika Eleonora, Southwark Cathedral och detta år i S:t Paul's Cathedral.
Vår egen kör sjunger vid mer än ett dussin tillfällen, för närmare femtusen åhörare.
I andra städer medverkar med präst och musiker, och träffar många, många svenskar och britter som njuter av luciasångerna och den speciella stämningen.
Anmäl dig från september månad till Toril Briese för provsjungning. Luciakören börjar repetera den 3 november.
Bilderna här intill är från 2018 och ger glimtar både från förberedelser och från stämningsfulla stunder i kyrkorna.
Foto, Brighton: Mona Davidsson
Foto, London: Åsa Westerlund
Foto, Birmingham: privat