Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkobladet

Livsfrågor, tro, identitet & svenskhet

Församlingens tidning utkommer med tre nummer varje år. Du som finns i våra adresslistor får tidningen hemskickad. Det går också att plocka upp ett exemplar på kyrkan i London och vi tar gärna med tidningar när vi har träffar utanför London. 

Uppskattar du tidningen? En donation på £10 bidrar till kostnaderna för tryck och distribution. Lämna ditt bidrag via vår online betalservice här. 

Vill du inte ha tidningen längre eller nöjer du dig med att läsa den digitalt? Kontakta oss och meddela detta så sparar vi pengar och miljö. 

Tidningsredaktionen består av medarbetare i församlingen samt en grupp frivilliga skribenter, journalister, fotografer och illustratörer. Vill du hjälpa till? Kontakta redaktör Mona Davidsson.
 
Har du frågor, tankar, ris och ros till redaktionen så kontakta redaktör Mona Davidsson.