Svenska kyrkan i London
Till innehållet

Kyrkobladet

Livsfrågor, tro, identitet & svenskhet


Församlingens tidning utkommer med fyra välfyllda nummer varje år. Du som finns i våra adresslistor får tidningen hemskickad. Det går också att plocka upp ett exemplar på kyrkan i London och vi tar gärna med tidningar när vi har träffar utanför London. 

Uppskattar du tidningen? Ett årligt bidrag på £10 täcker kostnaderna för produktion, tryck samt distribution och gör det möjligt för oss att fortsätta producera nya nummer.

Vill du inte ha tidningen längre eller nöjer du dig med att läsa den digitalt? Kontakta oss och meddela detta så sparar vi pengar. 

 

Tidningsredaktionen består av medarbetare i församlingen samt en stor grupp frivilliga skribenter, journalister, fotografer och illustratörer. Vill du hjälpa till? Kontakta redaktör Åsa Höjer
 
Har du frågor, tankar, ris och ros till redaktionen så kontakta redaktör Åsa Höjer eller ansvarig utgivare Eric Muhl, kyrkoherde.