Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

KALENDERN

Här finns information om gudstjänsttider, körövningar, träffar i våra grupper, med mera.

24 oktober 2018-24 mars 2019

Onsdag 24 oktober
9.00          Morgonmässa
18-19.30 Kom och sjung!
19.30 -21 Ung i London

 

Torsdag 25 oktober
11.15    Seniorkören
12.00    Seniormässa och lunch
12.30    Bournemouth, Gudstjänst och lunch
19–21   Körövning UEK

 

Lördag 27 oktober
12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 28 oktober - 22 e tref
11.00     Högmässa (EM)
                Söndagsskolan. Kyrkkaffe.


Tisdag 30 oktober
13-15    Öppet hus / Stay&Play

 

Onsdag 31 oktober
9.00        Morgonmässa
18 - 19.30 Kom och sjung!
19.30–21 Ung i London

 

Torsdag 1 november
19–21 Körövning UEK

 

Lördag 3 november

Alla helgons dag

11-16    Allhelgondag på Brookwood

                Städdag med efterföljande allhelgonaandakt

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 4 november

Sönd e alla helgons dag

11.00      Högmässa (EM)

                Söndagsskola. Kyrkkaffe

 

Måndag 5 november

9.00        Frukost och bärhjälp

                Basartransport anländer – anmälan om att hjälpa till: mail till deaconhelen@swedishchurch.com

 

Tisdag 6 november

13 – 15      Öppet hus / Stay & play

13 – 17      Syjunta

 

Onsdag 7 november

9.00            Morgonmässa

18-19.30   Kom och sjung

19.30-21    Ung i London

 

Torsdag 8 november

11-14        TorsdagsTräff, utflykt

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 10 november

12–12.45    Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 11 november

11.00     Högmässa – Service in English Revd. Chaplain Sarah Farrow, Lutheran Student Centre.

                Söndagsskola. kyrkkaffe

 

Tisdag 13 november

13–15        Öppet hus / Stay & play

 

Onsdag 14 november

9.00             Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 15 november

19–21        Körövning UEK

 

17 - 21 november

Kyrka och café stängt för Chalmersspex och julmarknadsuppbyggnad

 

Fredag 16 november

18.30        Chalmersspex och middag

 

Lördag 17 november

16.00        Chalmersspex och middag

 

Söndag 18 november

11.00         Familjemässa

                   Sångfåglarna (KA/EM)

 

Torsdag 22 november

10.30          Dörrarna öppnas för julmarknaden

11.00          Invigning av julmarknaden

11-20         Julmarknad

20-21.30   Körövning UEK i kyrkan

 

Fredag 23 november

Kyrkan stängd

 

Lördag 24 november

11-19     Julmarknad

 

Söndag 25 november

Domsöndagen

11.00     Högmässogudstjänst, Kom och sjung (EM)

                Ingen söndagsskola eller kyrkkaffe.

12-17    Julmarknad

 

26 - 28 november

Kyrka och café stängt på grund av städning efter julmarknaden

 

Torsdag 29 november

Caféet öppnar igen

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 1 december

14.00        Belfast,  Adventsgudstjänst med luciatåg för barn

16.00        Brighton, Luciagudstjänst med UEK från London

 

Söndag 2 december - 1a Advent

10.00       Högmässa (EM) UEK

                  Söndagsskola. Kyrkkaffe

11.30       Högmässa (EM) UEK

                  Kyrkkaffe

15.00        Edinburgh. Gudstjänst med Luciatåg

 

Tisdag 4 december

13–15      Öppet hus / Stay & play

13–17      Syjunta

18.30        Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

20.00       Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

 

Onsdag 5 december

9.00          Morgonmässa

19.30–21 Ung i London

 

Torsdag 6 december

18.30        Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

20.00       Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

 

Fredag 7 december

19.00        Lucia i Westminster Cathedral (förköp)

 

Lördag 8 december

Kyrka och café stängt pga Lucia

12–12.45    Barnkören övar

14.00        Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

15.30        Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

17.30        Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

19.00        Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

 

Söndag 9 december - 2a Advent

11.00     Högmässa (EM)

                Maria Rivington, sopran.

                Söndagsskola. Kyrkkaffe

18.30      Lucia i Southwark Cathedral (förköp)

 

Måndag 10 december

Kyrka och café stänger kl 16

18.00        Birmingham, Gudstjänst med luciatåg

 

Tisdag 11 december

13–15     Öppet hus / Stay & play

18.00       Bristol, Gudstjänst med Luciatåg (KA)

18.30       Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

20.00       Lucia i Ulrika Eleonora (förköp)

 

Onsdag 12 december

9.00          Morgonmässa

19.30-21 Ung i London

 

Torsdag 13 december - Luciadagen

11.15        Seniorkören övar

12.00        Seniorernas Lucia och julfirande samt dragning av Stora Lotteriet

 

Fredag 14 december

16.30        Julbön följt av julbord i Svenska salen. (förköp)

19.30        Julbön följt av julbord i Svenska salen. (förköp)

 

Lördag 15 december             

12–12.45    Barnkören övar

 

Söndag 16 december - 3e Advent

11.00     Familjemässa (EM) med barnluciatåg.

                Adventskaffe

 

Tisdag 18 december

13–15     Öppet hus / Stay & play - julavslutning

13–17     Syjunta - julavslutning

 

Onsdag 19 december

9.00            Morgonmässa

19.30–21   Ung i London - julavslutning

 

21-22 december

Café och kyrka stängt

 

Söndag 23 december – 4e advent

11              Högmässa (KA)

 

 Måndag 24 december - julafton

11.00         Samling vid krubban (KA)

12-17        Julcafé öppet med fika, gröt och skinkmacka, dans runt granen, rimstuga

17.00        Julbön (EM)

 

Tisdag 25 december - juldagen

11.00        Högmässa (EM)

                   Enkelt kyrkkaffe

 

25 december - 6 januari julstängt förutom mässa söndagar

 

Söndag 30 december

11.00         Högmässa (KA)

                   Enkelt kyrkkaffe

 

2019

 

Söndag 6 januari - trettondedagen

11.00        Familjemässa med julspel (EM)

                   Kyrkkaffe, julgransplundring

11.30        Liverpool, Familjegudstjänst (KA) följt av julgransplundring

 

Måndag 7 januari

10-17       Café och kyrka öppet igen efter julledigheten

 

Tisdag 8 januari

13–15        Öppet hus / Stay & play

13–17        Syjunta

 

Onsdag 9 januari

9.00             Morgonmässa

18-19.30    Kom å sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 10 januari

11.30         Torsdagsmässa

12.00         TorsdagsTräff med lunch

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 12 januari

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 13 januari - 1 e trettondagen

11.00         Högmässa

                    Söndagsskola. Kyrkkaffe

 

Tisdag 15 januari

13–15        Öppet hus / Stay & play

 

Onsdag 16 januari

9.00             Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

  

Torsdag 17 januari

12.00        Lunchkonsert med sopplunch

19-21       Föredrag

                “The Psychological Impact of Brexit on Europeans  living in UK”

                Susie Orbach, Guardian, Journalist, Psychotherapist

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 19 januari

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 20 januari

2 e trettondagen

11.00     Högmässa, UEK (KA/EM)

                Avtackning,  Km Kristina Andréasson.

                Söndagsskola. Kyrkkaffe

 

Tisdag 22 januari

13–15        Öppet hus / Stay & play

13–17        Syjunta

 

Onsdag 23 januari

9.00             Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 24 januari

11.15          Seniorkören övar

12.00          Seniormässa & lunch

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 26 januari

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 27 januari

3 e trettondagen

11.00     Högmässa - fördjupningssöndag

                Söndagsskola.

                Församlingsmöte med kyrkkaffe

 

Tisdag 29 januari

13–15        Öppet hus / Stay & play

 

Onsdag 30 januari

9.00             Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 31 januari

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 2 februari

12–12.45    Barnkören övar

18.30-21    Mellokväll

 

Söndag 3 februari

Kyndelsmässodagen

11.00     Högmässa/familjemässa

                Sångfåglarna (EM)

                Söndagsskola. Kyrkkaffe

 

Tisdag 5 februari

13–15        Öppet hus / Stay & play

13–17        Syjunta

 

Onsdag 6 februari

9.00            Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 7 februari

11.30         Torsdagsmässa

12.00        TorsdagsTräff med lunch

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 9 februari

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

18.30-21   Mellokväll

 

Söndag 10 februari

5 e trettondedagen

11.00         Högmässa

                Service in English

 

Tisdag 12 februari

13–15        Öppet hus / Stay & play

 

Onsdag 13 februari

9.00            Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 14 februari

Alla hjärtans dag

12.00        Lunchkonsert, sopplunch

19–21       Körövning UEK

 

Lördag 16 februari

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

18.30-21   Mellokväll

 

Söndag 17 februari - septuagesima

11.00      Högmässa

                Söndagsskola. Kyrkkaffe

 

Tisdag 19 februari

13–15        Öppet hus / Stay & play

13–17        Syjunta

 

Onsdag 20 februari

9.00            Morgonmässa (EM)

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 21 februari

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 23 februari

18.30-21    Mellokväll

 

Söndag 24 februari - sexagesima

11.00         Högmässa

                    Söndagsskola. Kyrkkaffe

 

Tisdag 26 februari

13–15        Öppet hus / Stay & play

 

Onsdag 27 februari

9.00            Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 28 februari

11.15          Seniorkören övar

12.00          Seniormässa med lunch

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 2 mars

12–12.45    Sångfåglarna (barnkör) övar

18.30-21     Mellokväll

 

Söndag 3 mars - fastlagssöndagen

11.00      Familjemässa (EM) Karneval, Sångfåglarna och UEK.

                Mottagande av ny präst.

                Söndagsskolan medverkar i gudstjänsten

                Kyrkkaffe med semlor

 

Tisdag 5 mars

13–15        Öppet hus / Stay & play

13–17        Syjunta

 

Onsdag 6 mars

9.00             Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

12.30         Newcastle, lunch, gudstjänst

 

Torsdag 7 mars

11.30         Torsdagsmässa

12.00        TorsdagsTräff med lunch

12.30         Edinburgh, Gudstjänst, lunch

 

Fredag 8 mars

15.00        Edinburgh, Fika på Hemma

 

Lördag 9 mars

12–12.45    Sångfåglarna (barnkör) övar

18.30-00    Mellokväll - FINAL

 

Söndag 10 mars – 1 i fastan

11.00      Högmässa

                Söndagsskola 

                Kyrkkaffe med semlor

 

Tisdag 12 mars

13–15        Öppet hus / Stay & play

 

Onsdag 13 mars

9.00            Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30 – 21 Ung i London

 

Torsdag 14 mars

12.00         Lunchkonsert, sopplunch

19–21        Körövning UEK

 

Lördag 16 mars

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 17 mars  - 2 i fastan

11.00      Familjemässa

                Sångfåglarna.

                Kyrkkaffe med semlor

 

Tisdag 19 mars

OBS! Inget Öppet hus

13–17        Syjunta

 

Onsdag 20 mars

9.00             Morgonmässa

18-19.30    Kom och sjung

19.30–21   Ung i London

 

Torsdag 21 mars

11.15          Seniorkören övar

12.00          Seniormässa med lunch

19–21        Körövning UEK

12.30         Winchester, Gudstjänst, lunch

 

Fredag 22 mars

12.30         Brighton, Gudstjänst, lunch

 

Lördag 23 mars

12–12.45   Sångfåglarna (barnkör) övar

 

Söndag 24 mars

Jungfru Marie bebådelsedag

11.00     Högmässa - fördjupningssöndag

                Förlängd söndagsskola.

                Kyrkkaffe med våfflor

 

(Med reservation för eventuella fel och ändringar.)

kyrka och café

Mässa söndag kl 11.00 och onsdag kl 9.00

Kyrka och café öppet måndag 10-17, tisdag 10-17, onsdag 10-19, torsdag-lördag 10-17, söndag 12-15.

EM = Eric Muhl, KA = Kristina Andréasson, UEK = Ulrika Eleonora kyrkokör