Foto: carlstromphotography.com

Fasadrenovering

Vår vackra kyrka Ulrika Eleonora i Marylebone, London, fyllde 100 år. Kyrkan är ett sådant vackert byggnadsminne med en egen själ och med en fantastisk historia. 

För att kunna genomföra arbetet med fasadrenoveringen 2011-2013 behövde kyrkan samla in en hel del medel och i samband med 100-årsjubileumet skapades en jubileumsfond. Insamlingsaktiviteterna riktades till privatpersoner och företag.

Tack!
Över fantastiska £122,000 fick vi in i donationer! 

Här finner ni en Tabula donatorum som också går att återfinna i Ulrika Eleonora kyrka.