Ett stöd i ensamheten

Just nu har vi tillfälligt fått stänga våra dörrar till Svenska kyrkan i London, men det betyder inte att vi inte finns här för er som behöver vårt stöd. Helen och Kerstin jobbar för fullt, men hemifrån. De har många samtal med seniorer, au pairer och många andra församlingsbor varje dag som behöver extra stöd just nu. Vi vill lyfta fram deras enorma insats som inte nödvändigtvis syns men som betyder så mycket för så många i denna osäkra tid.

Just nu råder det ekonomiska svårigheter för många och tyvärr är vår kyrka också hårt drabbad. Trots det lyckas vi genom nya lösningar såsom samtal per telefon eller online, livesända gudstjänster, virtuella andakter, körrepetitioner och konserter och vår mycket populära Söndagsskola ändå vara där för er.

Därför ber vi er att donera en gåva, förnya ert medlemskap eller varför inte bli en ny medlem så att vi kan fortsätta vara ett viktigt stöd i ensamheten som råder för så många just nu. (Använd gärna Gift Aid)


Initialt vill vi lyfta fram det enorma arbetet Helen och Kerstin gör och det bästa sättet är att låta dem berätta vad en typisk arbetsvecka kan bestå av just nu.

 

Är du betalande medlem? Tack för ditt stöd!

När betalade du din medlemsavgift senast? Varför är den så viktig för oss?

Tillsammans i Storbritannien och Irland behöver vi hjälpas åt för att kunna ha en svensk kyrka på de brittiska öarna, med innehållsrik verksamhet över hela landet precis som i kyrkobyggnaden i London.

Vår församling har egen ekonomi. Svenska kyrkan i London/Storbritannien och Irland uppbär ingen kyrkoavgiftsom församlingarna i Sverige gör, där den genomsnittliga avgiftssatsen är 1% av den skattepliktiga inkomsten. Det är viktigt att veta när man flyttar från Sverige, att det inte heller finns någon automatisk eftersändning av kyrkoavgiften.

Svenska kyrkan sänder ut flera av de anställda, men långt ifrån alla. Kostnaderna för de lokalt anställa, den omfattande verksamheten och fastighetsunderhållet är betydande och församlingen är beroende av intäkter i form av medlemsavgifter och donationer.

Bli medlem!

Vi ber om ditt ekonomiska stöd. Medlemsavgifterna är en förutsättning för verksamheten. Din donation är berättigad till Gift Aid – för varje £1 du donerar får kyrkan 25 pence till.