Foto: Mona Davidsson

Nya dörrar - projekt under 2022

Vi är stolta över vår kyrka! Det är vår svenska oas i London där vi bjuder in till café och andrum. Nu vill vi göra vår gemenskap mer öppen och tillgänglig – med hjälp av en glasdörr. Projektet inleddes under 2019.

Den nuvarande bastanta träporten är oftast stängd och låst. Besökare går in genom en sidodörr för att ta sig till café och kyrka. Det här tror vi kan göra det svårt för nya besökare att komma in – det kan kännas stängt, motigt att ”våga” ringa på och svårt att hitta rätt. Vi vill vara en öppen gemenskap som välkomnar alla – och det ska synas även utifrån.

Vi har därför gjort en insamling med målet att ersätta den nuvarande porten med transparanta glasdörrar. Det har redan skett i andra kyrkor i närheten, med positivt resultat.