Foto: Mona Davidsson

Bidra till en ren kyrkorgel!

Musiken är vårt hjärta i Svenska kyrkan och där spelar orgeln en ovärderlig roll. För att fortsatta vårt underbara musikutbud måste vi nu renovera och rengöra vår orgel. Du kan vara med och sponsra rengöringen av en orgelpipa.

Vår kyrkorgel har inte rengjorts på tjugofem år, men är i övrigt i riktigt gott skick.
- Dammet sätter igen piporna och gör dem till sist obrukbara, säger organist Toril Briese.

Foto: Mona Davidsson

Vid en besiktning hösten 2017 konstaterades att den är rejält dammig och smutsig i sitt inre och i stort behov av rengöring. Det finns också en del slitage och skador som behöver åtgärdas.
Detta beräknas kosta cirka £70 000. Om även elsystemet ska moderniseras och bytas ut tillkommer cirka £26 000.

Nu kan du bli ”fadder” för en orgelpipa och bidra till den vackra musiken i vår kyrka. Ni kan  skicka en check utställd till The Swedish Church in London eller donera kontant. Markera er donation med ”Orgel” så vet vi vad er gåva ska gå till. Tack för ert bidrag!