Sånggudstjänst

Lördag 17 dec kl. 16 i Lomma kyrka

Sånggudstjänst kl 16
Lomma kyrka
Vi sjunger in julen
La Voix & Thomas Wallin