Lomma församling förändrar verksamheten

Fram till och med 15 juni ska endast nödvändig publik verksamhet i Lomma församling genomföras

Hej kära församling!

Av omsog av varandra kommer vi från och med nu att avråda er från att delta fysiskt i våra gudstjänster. Detta är en tid att vara rädda om varandra: Välj hellre att delta i gudstjänstlivet via TV, Radio eller digitalt på webben.

Ni skall veta att gudstjänsterna, utan nattvard, ändå kommer att firas: med päst, musiker och vaktmästare på plats - så att Guds ord kommer att höras och böner bes för oss alla - även om det sker utan övriga deltagare.

Vill ni besöka vår vackra kyrka är hon öppen varje dag för enskild andakt och ljuständning.

Vi finns fortfarande kvar för er - ring oss, även om det bara är för att prata en kort stund. Församlingens medarbetare nås alla via telefon eller mejl.

Och tills vi hörs igen, må Gud hålla dig i sin hand.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Gudstjänsten i Karlstad Domkyrka sänds live . Klicka här: https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/webb-tv-gudstjanst-i-karlstads-domkyrka
för att titta varje söndag 11.00. Här kommer du också att hitta gudstjänsterna i efterhand så du kan titta när du vill.

Gudstjänsten i Sankt Ansgars kyrka i Uppsala hittar du här: https://www.youtube.com/channel/UCvN0ZygXCNWgyjkLyXdJtUA/
Församlingen lägger varje vecka ut gudstjänsten här.

När kriser av olika slag drabbar oss och vi lever med oro och funderingar som vi inte riktigt får svar på är kyrkans viktigaste uppgift att så långt det är möjligt att be och fira gudstjänst, stödja och ta hand om varandra. Alla har vi ett ansvar att hjälpas åt.

Med tanke på den utveckling som Corona-viruset har tagit i världen och i vårt land är det viktigt att vi följer myndigheternas rekommendationer och vidtar de försiktighetsåtgärder som är rimliga. Stor försiktighet ska alltså gälla utan att vi sprider onödig hysteri eller rädsla till varandra. Omsorg om varandra och våra församlingsbor är det helt centrala för oss som arbetar i Lomma församling.

Biskopens bön

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår.
Vi ber för vår värld; din skapelse.
Hjälp oss till kloka beslut och överväganden.
Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård
och begränsning av smittan.
Var nära alla som smittas och är sjuka i denna och andra sjukdomar.
Kom med din läkande kraft och ge styrka.
Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan.
Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra.
Låt denna omsorg bli bestående
så att vi alla växer till i vår ambition
att vara förvaltare av din skapelse.
Amen

Biskop Johan Tyrberg – mars 2020.