Välkommen till Lomma kyrka!

Läs om nya direktiv för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar

Kära Lommabor!

På grund av rådande pandemi kan vi inte ta emot besökare på expeditionen. Ring på telefonnummer 040-416120 eller maila lommaforsamling@svenskakyrkan.se så hjälper vi till med ert ärende.

Välkommen åter till Lomma kyrka!

Från och med söndagen den 6 juni firar vi gudstjänst i Lomma kyrka varje söndag klockan 11. I enlighet med de nu gällande restriktionerna finns det plats för 60 deltagare i Lomma kyrka. Även vid dop och vigslar kan vi från och med den 1 juli vara 60 personer. Välkommen att boka dop och vigslar i sommar! Läs mer här.

Under juni månad startar vårt sommarcafé i församlingshemmets trädgård liksom kyrkans träffpunkt på Havsblick. Mer information och program kommer att publiceras i Lokaltidningen, i församlingsbladet och på hemsidan.

Alla veckans dagar är kyrkan öppen kl. 9 till 15. Du är välkommen att bli stilla en stund, be och tända ljus.

Även om vi ser en ljusning vad gäller pandemin är det viktigt att vi fortsätter hjälpas åt att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma om vi känner oss sjuka och se varandras behov även om vi inte kan vara nära varandra.

Om du undrar över något eller behöver någon att tala med är du välkommen att höra av dig till någon av församlingens anställda.

Vänliga hälsningar

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma

Biskopens bön

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår.
Vi ber för vår värld; din skapelse.
Hjälp oss till kloka beslut och överväganden.
Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård
och begränsning av smittan.
Var nära alla som smittas och är sjuka i denna och andra sjukdomar.
Kom med din läkande kraft och ge styrka.
Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan.
Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra.
Låt denna omsorg bli bestående
så att vi alla växer till i vår ambition
att vara förvaltare av din skapelse.
Amen

Biskop Johan Tyrberg