Lomma församling ställer om igen!

Kära Lommabor!

På grund av rådande pandemi kan vi inte ta emot besökare på expeditionen. Ring på telefonnummer 040-416120 eller maila lommaforsamling@svenskakyrkan.se så hjälper vi till med ert ärende.

Varje söndag klockan 11 ber någon av våra präster söndagsbön för världen, vårt samhälle och för alla som lever i Lomma. Max åtta församlingsbor har möjlighet att delta. För att vara säker på att få plats i kyrkan kan du anmäla dig till pastorsexpeditionen tfn 040-416120 eller lomma.forsamling@svenskakyrkan.se senast fredag klockan 12.

Varje söndag ringer vi tacksägelseringning i kyrkans klockor för dem som dött den senaste tiden. Exakt tidpunkt meddelas av expeditionen till dem som är berörda. 

Alla veckans dagar är kyrkan öppen 9 till 15. Du är välkommen att bli stilla en stund, be och tända ljus.

Kyrkliga handlingar fortsätter med de restriktioner som myndigheterna rekommenderar. Detta innebär 20 deltagare vid begravningar, exklusive präst, kyrkomusiker, begravningsentreprenör och vaktmästare. Vid dop och vigslar är vi max åtta personer närvarande, exklusive präst och kyrkomusiker. 

Låt oss hjälpas åt att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk och se varandras behov även om vi inte kan vara nära varandra.

Om du undrar över något eller behöver någon att tala med är du välkommen att höra av dig till någon av församlingens anställda.

Vänliga hälsningar

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma

Biskopens bön

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår.
Vi ber för vår värld; din skapelse.
Hjälp oss till kloka beslut och överväganden.
Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård
och begränsning av smittan.
Var nära alla som smittas och är sjuka i denna och andra sjukdomar.
Kom med din läkande kraft och ge styrka.
Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan.
Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra.
Låt denna omsorg bli bestående
så att vi alla växer till i vår ambition
att vara förvaltare av din skapelse.
Amen

Biskop Johan Tyrberg