Lomma församling söker kantor 75 %

Sista ansökningsdag: 14 mars

Utbildningskrav:                       
Kantorsexamen eller examen som prövas likvärdig.

Erfarenhet:                               
Gärna några års erfarenhet som kyrkomusiker.  

Lomma församling söker en kantor 75 % att tillsammans med våra båda organister ansvara för musiken i församlingen och forma vår framtida musikverksamhet. Lomma församling har en policy om en musiktrappa, där det ska finnas en musikalisk kontinuitet från småbarn till seniorer. I församlingen finns i dag lågstadiekör, mellanstadiekör, ungdomskör, damkör, blandad vuxenkör, vuxenkör för daglediga samt utrymme för projektkörer. Dessutom bedrivs orgelundervisning.

Arbetsuppgifter:
Barnkör (lågstadieålder), vuxenkör för daglediga (i huvudsak seniorer), vara en del av familjeteamet vilket bl. a. innebär att planera och genomföra gudstjänster med små och stora, tjänstgöring i gudstjänster och kyrkliga handlingar och musikmedverkan i olika församlingssammanhang. Alla musiker har i nuläget viss arbetstid för undervisning av konfirmander. Tjänsten har snarare profil av körpedagog än spetsorganist.

Personliga egenskaper/kvalifikationer:
Du älskar att sjunga och inspirera till sångglädje. Du har god kunskap om barns röster och genomför barnkörrepetitioner med såväl kreativitet som musikalisk och teologisk medvetenhet. Du är en kompetent organist och pianist och har kanske också ett biinstrument. Du förmår planera och genomföra egna projekt, men är också en god medspelare i det att mycket arbete sker i samspel med dina arbetskamrater. Erfarenhet av gospelkör är meriterande. Du har grundläggande IT-kunskap. Varje musiker har ett budgetansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Instrumentarium:
I Lomma kyrka finns vår fina Willis-orgel samt cembalo, kistorgel och flygel. Lomma kapell har en mindre orgel och ett digitalpiano, medan det finns flygel och orgel i salen i församlingshemmet där körerna repeterar. Det finns dessutom ett antal gitarrer, slagverk och rytminstrument.  

Allmänt:
Lomma har drygt 14 000 invånare, av vilka 9 500 är medlemmar i Svenska kyrkan. Lomma församling har 23 anställda, varav 2,75 kyrkomusikertjänster. Med den nyinvigda pågatågsstationen har Lomma fått utmärkta pendlingsmöjligheter till Lund och Malmö.

Övrigt:
Tjänsten innebär arbete på helger och kvällar och kräver medlemskap i Svenska kyrkan.

Sista ansökningsdag: ansökan ska vara Lomma församling tillhanda senast 14 mars.

Välkommen med din ansökan med CV, löneanspråk och minst 2 referenser till lomma.forsamling@svenskakyrkan.se. Vi tar endast emot ansökningar via e-mail.

Intervjuer äger rum tisdag 23 mars.
Provspelning kan bli aktuellt.

Tillträde: efter överenskommelse, dock senast 1 september.

Frågor besvaras av kyrkoherde Jan-Olof Aggedal tfn 0702-63 66 08 eller av kyrkomusiker Petra Hessung 0704 – 41 66 09.