Detta händer på kyrkogården i februari

Vi fortsätter med anläggning av askgravplatserna inne på gamla kyrkogården när tjälen släpper.

Kyrkogårdspersonalen kommer sänka och ta in häckarna runt Kapellkyrkogården och Nya kapell.