Anläggning av nya askgravplatser på Lomma Gamla Kyrkogård

Förslaget med nya askgravplatser på Lomma Gamla Kyrkogård är nu godkänt av Länsstyrelsen. Arbetet förväntas att sättas igång under september månad och vara klart under mars månad.

Nedan ser ni mer övergripande information angående de nya askgravplatserna: