Verksamhet för vuxna

Här hittar du all verksamhet som riktar sig till vuxna i första hand. För musik- & körverksamhet går du till fliken Musik i menyn.

För att se tider och datum för respektive verksamhet, gå till kalendern

Bibelstudium

Det finns ett flertalet bibelstudiegrupper som träffas runt om i pastoratet. Du är varmt välkommen att delta i en givande gemenskap som kretsar kring bibeln de frågeställningar och diskussioner som ges av de erfarna ledarna. Grupperna träffas på följande platser (tiderna hittar du i kalendern)

Jämna veckor

  • Idala/Gällinge - Gruppen alternerar mellan Idala och Gällinge församlingshem. Gruppen träffas på tisdagar
  • Frillesås/Rya - Gruppen alternerar mellan Frillesås och Rya församlingshem. Gruppen träffas på tisdagar

Ojämna veckor

  • Ölmevalla församlingshem - Gruppen träffas på onsdagar.

Verksamheter i Rya kyrka i Frillesås

Alpha-grupp

Här hittar du information om alpha-gruppen.

Böneträffar

Ingen anmälan krävs. Om du inte har möjlighet att vara med men har något som du vill att vi ska be för, meddela gärna Charlotte Svensson
Tid: Varannan måndag kl:16.30-18.30
Plats: Frillesås församlingshem

Gemenskapsfika

Fika och pratstund. Hjärtligt välkommen!
Tid: Varannan onsdag kl:14-16
Plats: Rya kyrka

Verksamheter i S:t Lars kyrka i Åsa

Fördjupningstillfällen

Särskilt under fastetid träffas vi för fördjupande samtal och undervisning kring vår kristna tro, ibland med inbjudna talare, ibland församlingarnas egna personal. Håll utkik i Löftet och i kalendern efter nästa tillfälle.
Ansvarig/vid frågor: kontakta Jacob Molén

Onsdagsluncher i S:t Lars

Startar med en kort middagsbön, sedan serveras en god lunch med efterkommande kaffe och kaka för endast 50kr.
Därefter lyssnar vi till ett trevligt föredrag, sång och musik eller quiz med fina priser.
Tid: Varannan onsdag kl. 12:00
Plats: S:t Lars samlingssal

Hantverksgrupp

Ta med ditt sticke, virke eller brodyr. Alternativt kommer du och målar i akvarell. Fika serveras för 20kr.
Tid: Varannan torsdag kl. 13:00-15:00
Plats: S:t Lars samlingssal,