Foto: A. Karlsson

Gudstjänstinformation med anledning av Coronapandemin!

Här hittar du mer information angående restriktionerna kring allmänna sammankomster och vad det innebär för gudstjänstfirandet i Löftadalens pastorat

Regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster, däribland gudstjänster, med fler än åtta deltagare inklusive medverkande, tvingar oss till nytänkande så länge detta varar. Det är viktigt att även under denna svåra tid ha möjlighet att ta del av förkunnelse, andakt och nattvard, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar för att bekämpa smittspridningen inom de förordningar och råd som gäller.

Därför gäller tills vidare följande i Löftadalens pastorat:

  • Ölmevalla, Landa, Frillesås, Gällinge och Idala kyrkor är öppna för besök och enskild andakt sön- och helgdagar kl 09–16. Gäller ej jul- och nyårsafton.
  • I Ölmevalla och Frillesås kyrkor är tillsvidare präst och en medhjälpare på plats varje söndag kl 09–12.
    Enkel mässa firas första gången deltagare finns (ej på fast tid). Altaret är sedan dukat fram till kl 12 för att enkelt kunna låta fler ta emot nattvarden. Se gärna på Söndagslöftet innan du kommer.
    OBS! Max åtta deltagare.
  • Dop och vigsel erbjuds, men max åtta deltagare.
  • För begravning gäller maxantal av 20 deltagare.
  • Söndagslöftet kommer ut fr.o.m. 1 i Advent, och Bönepodden fortsätter som vanligt.
  • Adventskalender i pappersform med enkel andakt t.o.m. Söndag e Jul delas ut till de som önskar. Maila eller ring 0340-74 05 00 så skickar vi den.

När reglerna om max antal deltagare blir mer tillåtande kommer vi efterhand att återgå till att fira gudstjänster i alla våra kyrkor.
Se hemsidan eller ring 0340-74 05 00.

”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.” Psaltaren 139: 5, 9–12