Foto: A. Karlsson

Gudstjänstinformation med anledning av Coronapandemin!

Här hittar du mer information angående restriktionerna kring allmänna sammankomster och vad det innebär för gudstjänstfirandet i Löftadalens pastorat

Regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster, däribland gudstjänster, med fler än åtta deltagare inklusive medverkande, tvingar oss till nytänkande så länge detta varar. Det är viktigt att även under denna svåra tid ha möjlighet att ta del av förkunnelse, andakt och nattvard, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar för att bekämpa smittspridningen inom de förordningar och råd som gäller.

Därför gäller tills vidare följande i Löftadalens pastorat:

 • Ölmevalla, Landa, Frillesås, Gällinge och Idala kyrkor är öppna för besök och enskild andakt sön- och helgdagar kl 09–16.
 • I Ölmevalla och Frillesås kyrkor är tillsvidare präst och musiker på plats varje söndag kl 09–12.
  I Gällinge och Idala kyrkor gäller detta en gång per månad på följande datum:  Gällinge (21/3, 18/4, 13/5, 13/6) och Idala (7/3, 4/4, 2/5, 30/5).

  Välkommen till enkel mässa kl 09:00. Altaret står sedan dukat och kl 10, 10:30, 11 och 11:30 är du välkommen på enkel gudstjänst med möjlighet att ta emot nattvarden.
  OBS att max åtta kan delta och vill du vara säker på att få plats bokar du en tid på tel. 0340-740500 senast fredag kl 15. Se gärna på Söndagslöftet innan du kommer.”
 • Landa kyrka är präst och musiker på plats 28/3, 25/4, 23/5 kl 13:30-15:30. Det är andakt 13:30, 14:00, 14:30, 15:00- 15:30 och du är välkommen. Max 8 deltagare. Föranmälan kan lämnas till
  Gunnel Lindskoog 0705-152277
 • Dop och vigsel erbjuds, men max åtta deltagare.
 • För begravning gäller maxantal av 20 deltagare.
 • Söndagslöftet läggs ut med nytt avsnitt varje söndagsmorgon. Det är en ca 20-25 minuter lång gudstjänst från någon av våra sju kyrkor, där pastoratets präster och musiker medverkar. Bönepodden fortsätter som vanligt.

När reglerna om max antal deltagare blir mer tillåtande kommer vi efterhand att återgå till att fira gudstjänster i alla våra kyrkor.
Se hemsidan eller ring 0340-74 05 00.

”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.” Psaltaren 139: 5, 9–12