Tema: Lugn och tillit

Församlingsafton med Kerstin Hesslefors-Persson i Gällinge församlingshem den 8/2 kl. 19

Föredragets tema: Lugn och tillit – utifrån Kerstins bok.
” Det finns en styrka i ord som blir till sång. Det finns djup i psalmen – eller som Augustinus, teolog och filosof, uttryckte det redan på 400-talet: Den som sjunger ber dubbelt.”
Kerstin är även psalmförfattare och hymnolog och är verksam som kyrkoherde i Allerum, Helsingborg i Lunds stift.

Välkommen!

JUST NU! Boken ”Lugn och tillit” går att köpa med rabatterat pris med, -50 kr om man uppger rabbatkoden -KERSTIN- med små eller stora bokstäver framtill den siste februari vid beställning hos Argument bokförlag.