Meny

När du besöker kyrkan under rådande Corona- pandemi

Här hittar du allmän information till dig som besöker gudstjänster under rådande Corona-pandemi angående säkerhetsåtgärder.

Visst firar vi gudstjänster!

Under pågående Corona-pandemi firas fortsatt gudstjänster i Löftadalens pastorat. Men vi sammanlyser dem till de stora luftiga Ölmevalla och Frillesås kyrkor där vi kan hålla rekommenderad "social distans" till varandra. Även dop, vigslar och begravningar hålls fortsatt.

Genom Folkhälsomyndighetetens rekommendationer och regeringens beslut kan läget snabbt komma att förändras, med kort varsel så det är bra att hålla sig uppdaterad via vår webbplats.

Här något som är bra att tänka på när du besöker gudstjänst, dop, bröllop och begravning för att minimera smittorisk.

  • Håll rekommenderat avstånd till din bänkgranne 1–2 m.
  • Tvätta händerna noga och ofta. Handsprit finns i kyrkan.
  • Utdelandet av nattvarden anpassas efter rådande läge och prästen informerar i kyrkan vid varje gudstjänst. Lyssna gärna till informationen som ges då denna kan förändras från gång till gång beroende på dagsläget.
  • Om du känner symptom på sjukdom, välj då att stanna hemma. Du kan då lyssna på Bönepodden.