Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Löftadalens pastorat Besöksadress: Stenviksvägen 13, 43953 ÅSA Postadress: Box 104, 43905 ÅSA Telefon: +46(340)740500 E-post till Löftadalens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoval 2017.09.17

Här hittar du information om Kyrkovalet 2017.

Varför skall man rösta?

Demokrati är ett begrepp som många idag ser som en rättighet. Men med denna rättighet följer också en skyldighet. De som lever i en demokrati har också en skyldighet att upprätthålla den och göra medvetna val på valdagen, att sätta sig in i frågor som rör det man väljer till. Svenska kyrkan som organisation vilar på en demokratisk grund som bland annat bejakas i kyrkovalet, vilket hålls vart fjärde år. Närmast kommer ett kyrkoval att hållas den 17/9, 2017. Men den demokratiska tanken går djupare än så i Svenska kyrkan. Varje människa behövs och är viktig och vi alla är del av en större helhet och gemenskap. Ut ifrån detta perspektiv blir gemenskapen i kyrkan själva drivkraften och demokratin blir ett förhållningssätt där allas lika värde gestaltas.
Hur fungerar organisationen i Svenska kyrkan?
Varje församling och pastorat styrs av ett kyrkoråd. Ledamöter till ett kyrkofullmäktige väljs i kyrkovalet och kyrkofullmäktige tillsätter sedan kyrkorådet. I kyrkovalet kan man som medlem i Svenska kyrkan dels rösta på nomineringsgrupper (kan liknas vid partier i riksdagsvalet) och dels personrösta. Svenska kyrkan har tre nivåer av beslutande organ som man väljer till: Kyrkomötet (högsta beslutande organ), Stift och
Församling/Pastorat, man lämnar alltså tre valsedlar när man röstar på valdagen.

Var röstar jag den 17/9?

 • Vallolkal för valdistrikten Frillesås, Gällinge & Idala:
  Rya kyrkas församlingssal
  kl. 12.30-20.00
 • Vallokal för valdistrikten Ölmevalla & Landa:
  Församlingsgården, Åsa
  kl. 12.30-20.00
 • Röstningslokaler
  Gällinge Församlingshem och Landa Hembygdsgård
  kl. 11.00-15.00

Var kan jag förtidsrösta?

 • S:t Lars kyrka, församlingsgården
  Tid - Datum
  kl. 8-10 - 5, 12 & 13 sept.
  kl.10-12 - 4, 7, 8, 11 & 15 sept.
  kl.13-15 - 6 & 14 sept.
  kl.17-20 - 5 & 13 sept.
 • Löftagården i Frillesås
  Tid - Datum
  kl. 15.30-17.30 - 8 & 15 sept.
 • Pölagården i Åsa
  Tid - Datum
  kl. 14.30-16.30 - 15 sept.

Vilka nomineringsgrupper ställer upp lokalt i Löftadalens pastorat?

Framtidens kyrka i Löftadalens pastorat
Vi vill bland annat:

 • arbeta för en kyrka i tiden, aktuell för dagens människor, där man känner värme och gemenskap och där Jesus Kristus är i centrum
 • värna om demokrati och jämställdhet i kyrkan och att varje församling genom sitt församlingsråd ska ha inflytande över sin verksamhet
 • satsa extra på barn- och ungdomsverksamhet med ett utökat musikutbud så att vi kan bli fler aktiva kyrkomedlemmar i våra församlingar

Kontaktperson: Gunnel Lindskoog, landagunnel@yahoo.se, 0705 15 22 77


Kyrkans vänner i Löftadalens pastorat

Vi vill bland annat:

 • att det firas gudstjänst varje söndag i var och en av våra fem
  församlingar
 • att alla ska känna sig välkomna i kyrkan och bygga en levande
  församling genom det vi gör tillsammans.

Kontaktperson: Ingemar Johansson, ingemar_johan@hotmail.com, 0706 92 14 65


Sverigedemokraterna i Löftadalens pastorat

 • Svenska kyrkan måste bevaras för kommande generationer, det är en del av vårt arv att vårda

Kontaktperson: Tommy Bech, 0763396214