Artikel: Så får du julen att funka

Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud! Många känner nog igen strofen från psalmen Gå, Sion, din konung att möta, som hörs i kyrkor, på radion och på offentliga platser runt om i landet under julen. Men hur lätt är det att vara glad under julen? Bo Erlandsson, samtalsterapeut och chef för Kyrkans Jourtjänst, ger tips på hur man kan tänka för att känna glädje under julen.

Enligt Spotify´s index börjar svenskarna att fira jul redan den tolfte november. Det är då vi kommer över gränsen där minst fem procent av all spelad musik är julmusik. Om man då räknar att julen också håller i sig till trettonhelgen i januari, så är perioden av julfirande ganska lång. Under denna period matas vi konstant av budskap kring hur den perfekta julen är eller borde se ut. Ett av de mest framträdande budskapen i de flesta reklamer är att man skall var glad och fröjdefull under julen.

Men i verkligheten finns det också ganska många inslag av stress, press och inte fullt så glädjefyllda situationer som utspelas under julhelgerna. De flesta upplever detta i större eller mindre utsträckning, men det talas sällan om det i reklamer eller annan media som förmedlar bilden om hur julen skall vara.
De flesta kan nog skriva under på att man vill ha det glatt och mysigt under julen, men att det inte alltid är så lätt. Bo Erlandsson, samtalsterapeut och chef för Kyrkans Jourtjänst, vilka tips skulle du ge till alla som nu börjar med julförberedelser och längre fram går in i själva julfirandet?
- Det är viktigt att hinna känna efter. Och kanske även ge plats åt att prata om det som är svårt. Ge oss själva chansen att dela det med någon som tar emot det med omtanke och kärlek. När man sätter ord på något blir det ofta mer lättbegripligt för en själv, säger Bo.

Bo menar att vi kanske missar något väsentligt under julen. I alla goda intentioner springer vi kanske ifrån oss själva, och därmed också varandra? Vi ses kanske mer än annars, men möts vi verkligen?
En idé kan vara att göra en lite annorlunda ”önskelista”. En lista på några du skulle vilja återuppta kontakten med. På några du inte har så bra relation med men till vilka du kan tänka dig sträcka ut en hand. På några du tänker du borde ta kontakt med för att de nog inte har så många som gör det och bara prata en stund. Det är inte helt enkelt att höra av sig till någon man inte har så lätt för, och man vet inte hur det kommer tas emot. Men om man vill kan man försöka, försöka att i alla fall göra sin del.

Bo fortsätter och talar också om vikten av omtanken om sig själv.
- Ibland behöver omtanken om sig själv få växa snarare än självkritiken. Den omtanke som hjälper istället för stjälper när jag tycker att jag inte är tillräckligt bra, när jag inte känner mig tillräckligt lycklig osv. Den gör mig också bättre rustad i mötet med andras svårigheter. Gör det lättare att känna in andra, att fråga hur den andre har det och verkligen lyssna på svaret, säger Bo.

I många fall kan det vara skönt att få prata om det som skaver och gör ont rent själsligt och det gäller inte bara under julen. Ofta kan det dock vara så att de som man har allra närmast inte är de man i första hand vill eller rent av vågar börja prata med om sådant som känns svårt. Då kan det vara skönt att få tala med någon som är helt anonym för en. Både Kyrkans jourtjänst och Jourhavande präst finns alltid att nå både via telefon och digitalt. Här talar man med utbildad personal helt anonymt.
Man kan också boka tid för samtal med församlingens präster eller diakoner, som alla har tystnadsplikt och där det man talar om stannar mellan dig och prästen eller diakonen.

När vi nu närmar oss julen och för många några dagars ledighet, kan det vara bra att påminna sig om vikten av att bry sig om varandra. Press och förväntningar kan göra att man missar att ställa sig fråga “Hur har jag det?”. Och även att fråga andra hur de har det.
- När någon erbjuder sitt öra till någon annan finns det två vinnare, både den som får möjlighet att berätta och den som lyssnar. Vi kommer närmare varandra, vi berörs av varandra och av livet, säger Bo Erlandsson.

Av: Andreas Karlsson