Artikel: Behov av balans

Att sträva mot ett mål eller att analysera det man tidigare gjort för att bli bättre eller göra saker effektivare är en drivkraft bakom mänsklig utveckling. Men hur vet man när detta går över styr? Hur vet man att man har en balans mellan nuet och dåtid/framtid?

Ett ord som kommit in i det svenska språket under senare tid är ”carpa”. Ordet härstammar från det latinska ordspråket Carpe diem (fånga dagen) och är en modern verbform av detta uttryck. Man kan till exempel använda ordet för att beskriva när man tar tillvara på stunden eller njuter av något här och nu.
Om man betänker att ordet härstammar från antiken kan man se att människan i alla tider funderat kring behovet av balans i livet. Frågan om hur man skall spendera sin tid för att få en hållbar tillvaro är lika aktuell nu som då.
Det finns ingen exakt vetenskap eller en enkel steg för steg beskrivning som kan tala om för oss hur vi skall hantera frågan. Det finns dock områden i livet som vi kan vara uppmärksamma på för att känna av om vi har en obalans i livet. Ett sådant område kan vara stress.

Alla upplever stress under perioder. Stress kan komma av en mängd olika anledningar och är inte nödvändigtvis alltid skadlig, men oavsett nivå leder stress i sig inte till något som är uppbyggligt för oss. I dagens samhälle finns det många faktorer som skapar stress; för mycket uppgifter på jobbet, för många projekt hemma, för många relationer att underhålla, rädsla för att gå miste om saker eller understimulans av brist på aktivitet med mera. Denna typ av stress hänger ofta ihop med oro. Oron kan göra att vi under de perioder då vi borde återhämta oss, och så att säga stressa av, ändå upplever tillvaron som stressig. Detta blir en ond cirkel.

Vad kan man då göra för att hantera stressen och oron i
sitt liv?
På denna fråga finns det tyvärr inga enkla svar och det finns ingen klar manual. Detta kan vara en av anledningarna till att stressrelaterade sjukdomar ökar i vårt samhälle. Man vet inte alltid att något är fel förrän det är för sent. Något som dock är till hjälp och som hjälper oss att finna en balans i livet kan vara att just fokusera på nuet, att carpa.
Genom att ta ett steg tillbaka och stanna upp kan man börja identifiera det som oroar och stressar mest. Tips på vad man kan göra i vardagen för att göra just detta finns till exempel på 1177 i Halland. Ett annat sätt att hantera det som gör att man har svårt att fokusera på nuet är att dela det som oroar och stressar en med andra. 

Genom att fundera på sin situation så som den ser ut, vare sig det handlar om relationer, arbete, fritid med mera, gör att man kan vara proaktiv och kanske kan man se att det finns en obalans som måste behandlas innan det leder till allt för stora konsekvenser.


Av: Andreas Karlsson