Artikel: Att brinna för andra

Den gyllene regeln känner vi alla till men lever vi efter den? Tar vi hand om oss själva på ett bra sätt? Höjer vi blicken och ser andra människors behov?

Där jag växte upp var fotbollen en stor del i många människors vardag. Var man med där, var man en del i gänget. Gemenskap, glädje, kämpaglöd, det var några av nyckelorden för fotbollsföreningen och självklart fanns det eld-själar bakom allt. De syntes sällan men de ägnade timmar åt att planera och boka matcher, cuper, domare m.m. Utan deras engagemang hade inte föreningen kunnat blomstra och ge så många människor - barn, unga, medelålders och äldre - utrymme för gemenskap och god hälsa. På samma sätt vet jag att det är även i våra föreningar här i vår bygd.

Det finns de som lägger ner massor av sin tid för andra. Jag tror också att ju fler vi är som bidrar med ”lite” desto lättare och roligare är det för alla.
Fotboll handlar inte om en toppspelare, utan om ett bra teamarbete. Ett bra lag bygger på att alla bidrar och hjälps åt med det de kan. Det visade sig så tydligt under VM i fotboll i somras. I detta nummer av Löftet kan vi läsa om människor som tagit fasta på att brinna för andra och att göra något för dem. Missa inte heller att läsa om vårt internationella arbete som vi kopplar samman med fotboll, tonåringar och flyktingläger.

Ny termin, nya möjligheter, uppstarter och kickoffer. Nu startar hösten med allt vad det kan innebära; skolstart för många barn och ungdomar, tillbaka till jobb efter den efterlängtade semestern och tillbaka till fritidsaktiviteter som startas upp igen. Kanske tänker ni som jag att denna termin ska vi vara väl förberedda med både familje-
schema, listor, lunchlådor och välpackade idrottsväskor och skolväskor. Men en ny termin kan också innebära att jag förbereder mig för att denna höst inte bara ser se till mitt egna. I Bibeln kan vi läsa i Lukasevangeliet om en man som frågade Jesus om vem som är hans nästa. Då berättade Jesus om den barmhärtige samariern, ni minns mannen som blev nedslagen och rånad och som sedan blev hjälpt av en fattig främling som dessutom kom från fiendelandet Samarien. Vi kan ställa oss frågan: Vem är min nästa?

Vidare i bibeln kan vi läsa om att Jesus en dag skall dela upp oss människor efter vad vi gjort för andra här på jorden. I Matteusevangeliet står det: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, som är mina bröder, det har ni gjort för mig”. Jesus säger också: ”Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag vara hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte”.
Vem är dessa minsta i vår närhet? Kanske är det en klasskamrat du kan hjälpa med matten eller vänta på i bamba. På jobbet likaså, vem kan vi göra något för eller bara lyssna på?

På min förra arbetsplats bestämde sig flera av ungdomarna för att starta en omsorgsgrupp. De träffades ihärdigt varje vecka. Några bakade, andra övade in några sånger och sedan gick de tillsammans till de närliggande äldreboendena, som de avtalat tid själva med. De sjöng för dem som
bodde där, gav dem gott fika och pratade med dem en stund. Ungdomarna var alltid överlyckliga när de kom tillbaka från dessa möten, de fick så mycket tillbaka, helt gratis. Jag såg att ungdomarna växte, de fick bättre gemenskap med varandra, de blev som ett sammanhållet elitfotbollslag. De fick ta ansvar och kände att de klarade av uppgifterna. De fick alla bidra med det de kunde och ville och kände sig behövda och sedda i mötet med de sjuka, gamla och ensamma. Ungdomarna brann verkligen för att göra något för någon annan.

Jag vill avsluta med orden från Lukasevangeliet; ”Ge, så skall ni få”. Ord som talas till både mig och dig, en ny termin som denna.

Caroline Antblad,
diakon & församlingspedagog

 

Här hittar du bibelorden från texten:

Lukasevangeliet 10:29-37
Matteusevangeliet 25:40
Matteusevangeliet 25:42
Lukasevangeliet 6:38