Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppna timmar

för dig som är ledig

Varannan torsdag under hösten är församlingshemmet öppet för alla åldrar, liten som stor, mellan kl. 13.30 – 16.00 för;

-        Läxhjälp
-        Fika
-        Dagstidningar
-        Spel
-        Umgås

Vi träffas helt enkelt över åldersgränserna – mitt i vardagen, pratar, läser tidningen, fikar och möjlighet finns att få hjälp med skolläxan.

Öppna timmar är torsdagen den 12 september, 26 september, 10 oktober,
                                                        17 oktober, 14 november och 28 november.

Hoppas vi ses i höst!