Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Löddebygdens församling Besöks- och postadress: Pålsavägen 2, 24635 Löddeköpinge Telefon: +46(46)708040 E-post till Löddebygdens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Daniel Mendoza

en kväll om inspiration till medmänskligheten

Församlingskväll onsdagen den 21 november kl. 19.00 
i Löddeköpinge församlingshem.

Många instanser inom kommuner och företag har bokat en inspirerande föreläsning med Daniel Mendoza. Hans strävan med föreläsningarna är att bidra till samhällen där vi är snälla och kärleksfulla mot oss själva och varandra. Där vi också som individer förstår att vi alla har ett val för hur vi vill vara som medmänniskor, som kollegor, som föräldrar, som vänner och så vidare. Det valet handlar mycket om vad vi matar våra hjärnor med och vad vi sen väljer att mata samhället med.

Under alla Daniels föreläsningar fokuserar han på vikten av tillit, godhet och att
vara snäll. Han gör det genom att berätta anekdoter från sitt liv, från sin mycket
mörka barndom och de val han gjorde för att bli fri från sitt arv och för att inte
fastna i det negativa bruset och inte heller leva i hat och vrede.
Genom sina föreläsningar vill Daniel INSPIRERA och ge insikter man kan ta med
sig, som förhoppningsvis räcker länge, kanske hela livet.

Föreläsningarnas uppgift är att skapa INSIKTER som ger medvetenhet. Medvetenhet om att Vi som individer kan påverka. Det ger optimism.
Medveten optimism. Att medvetet påverka genom sitt sätt att TÄNKA och AGERA, är första steget mot engagemang. Att sätta mål för engagemanget är att göra det konstruktivt. Konstruktivt engagemang. Engagemang är idag en förutsättning för ökad livskvalitet för alla varelser på vår jord.

Daniel är känd från ” När livet vänder” där han medverkade.

Texten är delvis hämtad från http://www.danielmendoza.se/forelasare/

Lotten Englund

Lotten Englund

Löddebygdens församling

Diakon

Mer om Lotten Englund

Diakon