Foto: Nadine Minner

Verksamhet

Ljusnarsbergs församling är en levande och öppen församling, full av mötesplatser. Här hittar du aktiviteter för både stora och små!

Våra föräldragrupper

Öppna förskolan Fröet

En mötesplats vid Församlingshemmet i Kopparberg riktat till föräldrar med barn 0–5 år. Onsdagar kl. 09.00-12.00.

Himlabus

Just nu ingen verksamhet

En bebis ligger i knät på sin förälder.

Spädbarnsrytmik

Just nu ingen verksamhet

Våra barngrupper

Friends

Måndagar 16.00-17.30. För ungdomar med behov av extra stöd.

Två små flickor sitter och ritar.

Barngrupp Hörken

Just nu ingen verksamhet

Vår ungdomsverksamhet

Konfirmander

Datum för konfirmandträffarna 2022

Vår vuxenverksamhet

Hörkens- och Ljusnarsbergs kyrkokör

Kyrkokören övar onsdagar 19.00-21.00. Varannan vecka i Ljusnarsbergs församlingshem och varannan vecka i Hörkens kyrka. 

Kom och våga sjung!

Kören för dig som har lust och längtan till sång.

Stickträffen

Välkommen du som gillar att handarbeta eller vill lära dig att sticka/virka. Höstterminen startar 26 sep 2022