ordförandeklubba

Kyrkorådet 2022-2025

Kyrkorådet är Ljusnarsbergs församlings styrelse som valts av kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025

Kyrkorådet består av 7 valda ledamöter med personliga ersättare samt kyrkoherden självskriven.

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet 2022-2025
Oförändrat sju ledamöter i kyrkorådet med personliga ersättare.

Samling för kyrkan; Bo Helmersson, ordför Sivert Bäck, Aina Heimer, Vanja Ekedahl,

ersättare Ingrid Roos Mehlis, Ingemar Kjellin, Gunilla Eliasson , Minna Roselli

Arbetarpartiet socialdemokraterna: Maud Tsupukka, Mattias Svedberg, Eva-Lena Sahlberg

ersättare Sture Ekmark, Anita Nilsson, Inger Willman

                                                 

Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och kyrkoherden adjungerad  som bereder kyrkorådets ärenden.