ordförandeklubba

Kyrkorådet 2018-2021

Kyrkorådet är Ljusnarsbergs församlings styrelse som valts av kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-20121.

Kyrkorådet består av 7 valda ledamöter med personliga ersättare samt kyrkoherden självskriven.

Ledamot Håkan Henriksson, kyrkoherde         

För nomineringsgruppen Samling för kyrkan i Ljusnarsbergs församling:

Ledamot Sivert Bäck, ordf                   
personlig ersättare:  Ingrid Roos-Mehlis
Ledamot Inger hilding                     
personlig ersättare: Annika Granberg-Knauss

Ledamot Kristina Bäck,      
personlig ersättare: Birgitta Palm Andersson
Ledamot Ingemar Kjellin                            
personlig ersättare: Gunilla Eliasson

För nomineringsgruppen Arbetarpartiet Socialdemokraterna:

Ledamot Antti Tsupukka                              
personlig ersättare: Annelie Brossberg
Ledamot Maud Tsupukka                         
personlig ersättare: 

Ledamot Jon Brossberg

personlig ersättare:                                                      

Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och kyrkoherden adjungerad  som bereder kyrkorådets ärenden.