Kyrkoordningen o Begravningslagen
Foto: B Hedin Hermansson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Ljusnarsbergs församling och består av 15 ledamöter.

Valda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2022-2025. 

Arbetarpartiet socialdemokraterna

Maud Tsupukka 
Mattias Svedberg

Eva-Lena Sahlberg

Sture Ekmark

Inger Willman

Gunnar Broman

Ersättare:

Wanja Karlsson

Antti Tsupukka

Anita Nilsson

 

Samling för kyrkan

Bo Helmersson

Sivert Bäck

Vanja Ekedahl 
Ingemar Kjellin

Lars Olof Gustafsson

Aina Heimer

Niklas Hermansson

Ersättare:

Anders Zetterlund

Jörgen Hart

Gunilla Eliasson

Ing-Marie Ekman

 

Sverigedemokraterna
Mats Larsson

 

 

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Ljusnarsbergs församling och väljs vid kyrkoval vart fjärde år.
Kyrkofullmäktiges 15 ledamöter utser kyrkorådet som består av 7 valda ledamöter samt kyrkoherden sjävskriven. Kyrkorådets valda ledamöter har personliga ersättare.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.
Ordinarie sammanträden under år 2021:
Torsdag 24/5 kl 18:30
Torsdag 9/11 kl 18.30 

Lokal: Församlingshemmet (Laxbrogatan 18)