Kyrkoordningen o Begravningslagen
Foto: B Hedin Hermansson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Ljusnarsbergs församling och består av 15 ledamöter.

Valda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-2021. 

Maud Tsupukka (S)
Wanja Karlsson (S)
Antti Tsupukka (S)
Ken Karlsson (S)
Jon Brossberg (S)

Mattias Svedberg (S)

Annelie Brossberg (S)

Sivert Bäck (Sfk)

Gunilla Eliasson (Sfk)

Birgitta Palm Andersson (Sfk)

Ingemar Kjellin (Sfk)

Kristina Bäck (Sfk)

Ingrid Roos Mehlis (Sfk

Thyra Lundell (Sfk)

Inger Hilding (Sfk)

ERSÄTTARE
Eva-Lotta Tsupukka (S)
Wanja Karlsson (S)
Mattias Svedberg (S)

Inger Willman (S)

Annika Granberg Knauss (Sfk)
Kjell Önande (Sfk)
Minna Liisa Roselli (Sfk)
Vanja Ekedahl Sfk)

S =Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Sfk = Samling för kyrkan i Ljusnarsbergs församling

 

 

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Ljusnarsbergs församling och väljs vid kyrkoval vart fjärde år.
Kyrkofullmäktiges 15 ledamöter utser kyrkorådet som består av 7 valda ledamöter samt kyrkoherden sjävskriven. Kyrkorådets valda ledamöter har personliga ersättare.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.
Ordinarie sammanträden under år 2021:
Torsdag 24/5 kl 18:30
Torsdag 9/11 kl 18.30 

Lokal: Församlingshemmet (Laxbrogatan 18)