Foto: Nadine Minner

Konfirmander

Datum för konfirmandträffarna! Det är inte för sent att hoppa på!

2 okt 11.00 - Vi börjar med gudstjänst i Ljusnarsbergs kyrka. 12.00 Lunch i församlinghemmet. Konfapasset håller på till 15.45, vi har en kort andakt och så slutar vi 16.00. 

6 nov 11.00 - Ljusnarsbergs kyrka
Föräldramöte 15.30

2-3 december läger på Finnåkers kursgård (fre-lör) 

8 jan 11.00 - Ljusnarsbergs kyrka

5 feb 11.00 - Ljusnarsbergs kyrka

5 mars 11.00 - Ljusnarsbergs kyrka

2 april 11.00 - Ljusnarsbergs kyrka

12-14 maj läger (fre-sön)

28 maj Konfirmation, Ljusnarsbergs kyrka

Du som är född 06,07,08! Under hösten har du en unik chans att få lära dig dansa och fota samtidigt som du konfaläser.

Hur ofta pratar du om livets mening, tro, kärlek, döden, rätt och fel? 

Som konfirmand får du komma som du är, med din nyfikenhet och dina funderingar. Tillsammans utforskar vi livets stora frågor, utan betyg, hets eller stress.

Kom och häng i en gemenskap där alla är lika viktiga.

Vi träffas en söndag i månaden med start 4 september 2022. 

Det är helt gratis att gå i konfagrupp!