Foto: Alex&Martin/Ikon

Kom och våga sjung !

Börjar igen den 3 oktober kl 17,30 Ingen föranmälan krävs.

Kören för dig som har lust och längtan till sång.
Inga förkunskaper krävs. Onsdagar kl 17,30-19,00
i Församlingshemmet, Kopparberg. 
Körledare: Viveka Sjödell,  Tel 0580-66 12 08.
e-post: viveca.sjodell@svenskakyrkan.se