Frågor om gravplatser och gravskötsel

Tel 0580-66 12 25 eller 66 12 16.