Kaplansgården
Foto: Ljusnarsbergs församling

Expeditionen

Församlingsexpeditionen är inrymd i Kaplansgården, Laxbrogatan 17, mitt emot Församlingshemmet.

Församlingsexpeditionen är stängd för besökare 

men nås på telefon måndag - fredag 10.00-12.00.
Tel 0580-66 12 00       

e-post:   ljusnarsberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress:
Ljusnarsbergs församling
Laxbrogatan 17
714 31  KOPPARBERG