Pyssel
Foto: Ljusnarsbergs församling

Barn-, familj- och ungdomsverksamheten

Verksamhetens målsättning: "Församlingens barn och ungdomsverksamhet är ett viktigt led i dopuppföljningen. Verksamheten ska erbjuda möjlighet för barn och föräldrar att samtala om liv och tro samt erbjuda goda aktiviteter i anslutning till kyrkoår och kyrkliga traditioner". Verksamheten har en betydande omfattning och syns i församlingens huvudgudstjänster genom särskilt deltagande 1-2 gånger/termin. KYRKANS BARN- FAMILJ- och UNGDOMSVERKSAMHET i Församlingshemmet, Laxbrogatan 18, Kopparberg.

OBS

INFORMATION ANG BARNVERKSAMHETEN

Församlingens aktiviteter är inställda. Vi samlas enbart vid gudstjänst.

Då läget kan ändras snabbt så reserverar vi oss för förändringar som kan tillkomma.


Denna information finns även på vår facebook sida.