Tandsjöborgs kapell/församlingshem

Besöksadress: Tandsjöborg inlandsvägen 386, LOS. Max 40 personer.

  • Parkering
  • Allergivänlig tvål

Tandsjöborg, ursprungligen Tandsjö, uppstod genom skogsfinsk inflyttning på 1620-talet. Byn tillhörde Orsa socken innan den 1846 införlivades i Hamra kapellag i Los socken. Tandsjöborg var till in på 1900-talet ett samhälle med sågverk, järnvägsstation, skola och många andra verksamheter.

Begravningsplatsen i byns norra del togs i bruk på 1830-talet. Gudstjänster och andra kyrkliga samlingar förlades länge till ett av byns skolhus. Efter en lång tid av planering och förberedelser uppfördes kapellet under åren 1967–1969 på en höjd ovanför Tandsjön, öster om väg E45. Arbetet  leddes av  byggmästarna Tage Persson och Jonas Jönsson.

1970 togs kapellet i bruk. Den låga träbyggnaden har rektangulär plan och ett flackt, eternitklätt sadeltak. Fasaderna täcks av brun träpanel. I kapellet finns ett kyrkorum samt en församlingsdel.

En fristående klockbock uppfördes 1973.

Brudkronan i Tandsjöborgs kapell