Foto: Ljusnans pastorat

MOTORKONFA I FÄRILA

På grund av lågt intresse utgår Motorkonfa 2023/2024. Om du ändå vill konfirmera dig, hör av dig till Stina Nordin: kristina.nordin@svenskakyrkan.se, 072-519 70 02.

Motorer och livet består av både små och stora beståndsdelar och sitter inte allt på plats eller är välojlat så är det trögare eller fungerar inte alls. DET har livet och motorer gemensamt och alla beståndsdelar i både livet och i motorer ska vi försöka täcka under året. 

Funderingar? 
Ring, mejla eller skicka sms:
Therese Svensson: 070-362 20 44
therese.t.svensson@svenskakyrkan.se