Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Källan

Läs den senaste upplagan av pastoratsbladet

Öppna Källan nr. 4 2018 som PDF i listan under texten.

Läs vår intervju med Lotta Lundberg om Sinnesrogudstjänsten i Svenska kyrkan, ett välkomnande av nya medarbetare och utdrag ur julens kalendarie med fokus på musik och julkampanjen ”En flicka är född”.