INGA RESTRIKTIONER!

Läs de senaste uppdateringarna kring den lokala hanteringen av COVID-19.

Efter lång väntan och längtan kan vi äntligen träffas utan avstånd, begränsning, restriktion och allt vad det kan heta. Vi använder förstås sunt förnuft och stannar hemma vid sjukdomssymtom även fortsättningsvis. Men nu är det tid att glädjas tillsammans, sjunga tillsammans, fira tillsammans: fira gudstjänst, fira årstidens sakta övergång mot vår, fira friheten och framtiden.

Behöver du prata?

Det kostar inget. Ingen behöver veta att du pratar med oss. Ingen får veta vad du sagt.

UTDRAG UR BISKOP KARIN JOHANNESSONS BREV TILL ANSTÄLLDA I UPPSALA STIFT:

Av allt detta vill jag särskilt understryka omsorgen om varandra. Jag tror den behövs för att samhället ska fungera, inte minst i tider då det lätt blir hårt och omänskligt. Den omsorgen gäller oss här hemma lika mycket som människor långt borta. Bön har kraft och i våra böner uppmuntrar jag er att, bland alla andra böneämnen, också nämna coronaviruset och dess olika offer.

Biskop Karin Johannesson