Läs mer om det nya biltrafikförbudet

Malin Hiller berättar om beslutet som rör kyrkogården i Järvsö

Från och med sommarsäsongen 2021 stänger Järvsö kyrkogård för biltrafik.

- ­Vi har egentligen alltid haft ett bilförbud, men genom åren har det fallit lite grann i glömska. Nu påminner vi om det med hjälp av nya skyltar och fräscha planteringslådor, som förhoppningsvis ska hjälpa våra besökare att se var det är olämpligt att köra, säger Malin Hiller, grönyteansvarig i Ljusnans pastorat.

För att göra det lättare att besöka gravarna till fots finns det nya skottkärror att låna vid parkeringsplatserna, och vagnar för vattenkannor vid flera vattenposter.

Varje år skadas ett antal gravvårdar, planteringar, häckar och gräsmattor på kyrkogården av just biltrafik. Det leder till kostnader och arbetsinsatser, som annars skulle kunna ägnas åt att investera i trivseln på Kyrkön och att höja den allmänna skötselnivån.

Bilförbudet är samtidigt ett led i pastoratets långsiktiga arbete för en hållbar miljö. Det pågår redan en rad projekt för att bidra till biologisk mångfald för människor, djur och natur.

Till exempel väljer pastoratet sedan flera år i möjligaste mån att köpa in fordon och arbetsredskap som drivs på el, istället för på fossila bränslen.

2020 startade ett ängsprojekt på Kyrkön för att stimulera artrikedomen och minska de egna utsläppen.

Ytterligare en åtgärd som besökarna på Kyrkön kommer att märka successivt är bättre och tydligare källsortering. Två återvinningsstationer planeras för att göra det enklare att ta hänsyn till miljön.

- Men det kanske viktigaste skälet till att vi inte tycker bilar hör hemma på begravningsplatsen är områdets karaktär av helgedom, säger Malin Hiller.

Kyrkogården är de dödas vilostad och ett minnenas rum där stillhet ska råda i största möjliga mån.

Samtidigt är det en arbetsplats, där personalen ibland måste ges företräde med tunga fordon för att sköta sina uppgifter.

- Naturligtvis kommer det alltid att vara möjligt att göra undantag från bilförbudet, understryker Malin Hiller.

- Det är inte meningen att den som är rörelsehindrad ska stängas ute från kyrkogården. Prata med oss som jobbar här, innan du planerar ett besök eller när du väl är här, så försöker vi lösa de situationer som uppstår.

 Kontaktperson: Malin Hiller, grönyteansvarig
malin.hiller@svenskakyrkan.se
070-378 79 42

Behöver du hjälp att ta dig fram på kyrkogården på grund av nedsatt rörelsekapacitet?

Kontakta oss i kyrkogårdspersonalen, vi finns på plats
måndagar-fredagar kl. 10.00-15.00.

Ring:
Malin  070-378 79 42
Magnus  070-393 14 29
Micke  070-582 25 14