Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Syföreningar

Sjörups kyrkliga syförening och Skårby kyrkliga syförening

ARBETSKRETSARNA

I våra arbetskretsar samlas vi som gärna vill träffas i ett lite mindre sammanhang, prata över en kopp kaffe och kanske handarbeta.

Första onsdagen i månaden träffas Skårby kyrkliga syförening kl.13.30 i Skårby församlingshem. 
Kontaktperson är Anita Johansson tfn. 0411 – 711 00.

I personalrummet vid Vallösa kyrka träffas Sjörups kyrkliga syförening andra onsdagen i månaden kl.14.00. 
Kontaktperson här är Anita Engdahl Johansson tfn 0411-705 04.

Mårten Schuman

Mårten Schuman

Ljunits församling

Kyrkoherde