Syföreningar/Kyrkliga arbetsföreningar

Sjörups kyrkliga syförening och Skårby kyrkliga syförening

ARBETSKRETSARNA

I våra arbetskretsar samlas vi som gärna vill träffas i ett lite mindre sammanhang, prata över en kopp kaffe och kanske handarbeta.

Första onsdagen i månaden träffas Skårby kyrkliga syförening kl.13.30 i Skårby församlingshem. 
Kontaktperson är Anita Johansson tfn. 0411 – 711 00.

I personalrummet vid Vallösa kyrka träffas Sjörups kyrkliga syförening andra onsdagen i månaden kl.14.00. 
Kontaktperson här är Anita Engdahl Johansson tfn 0411-705 04.

Mårten Schuman

Mårten Schuman

Ljunits församling

Kyrkoherde