Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

... i Ljunits församling

Konfirmandtiden handlar om Gud, livet och om dig!

Som tonåring står man mittemellan barndom och vuxenliv och det finns mycket att fundera över; Vem jag är, vad jag vill med mitt liv, vem som ska få påverka mig, hur man ska stå ut med/klara sig utan vuxna, hur det här med kärlek egentligen fungerar, om det finns någon slags Gud, hur det är när någon dör och en hel del annat.

Därför inbjuds du i åttonde klass av Svenska kyrkan till konfirmationsträffar. Under ett läsår får du möjlighet att tillsammans med jämnåriga och några vuxna samtala och jobba med de här viktiga frågorna.

Vi diskuterar, undersöker, gör studiebesök, åker på läger, sjunger, tittar på film, målar – allt för att komma någon liten bit närmare dina personliga svar. Längs vägen hoppas vi att du får en upplevelse vad kristen tro kan vara, och hur den har med de här frågorna att göra. Du kommer att få söka reda på vad kyrkan är och hur det går till att fira gudstjänst.

Du kommer att träffa många människor - församlingens präster och musiker, men också andra som arbetar eller är engagerade i kyrkan. Dessutom får du möta människor ur Bibeln och ur kyrkans historia ta del av deras tankar kring tro och tvivel, livet och Gud.  Om du inte är döpt får du ändå gärna vara med på konfirmationsträffarna. Vill du konfirmeras, kommer du sedan att bli döpt under din konfirmationstid, eftersom konfirmationen är fortsättningen på dopet.

I dopet lovar Gud att vara med dig alla dagar till tidens slut. I konfirmationen bekräftar Gud att det löftet håller, och du får en möjlighet att bekräfta för Gud att du vill fortsätta undersöka vad det innebär att leva sitt liv som kristen.

Även om du till en början inte är säker på om du vill konfirmeras, kan du börja vara med och se om detta är något för dig.

Att konfirmeras är ett av många steg på vägen mot att bli vuxen och ta ansvar.

Vi startar med en konfirmandinskrivning den 8 sept i Vallösa kyrka kl 10.30
Vi kommer därefter under hösten att träffas i Skårby församlingshem varannan onsdag 
kl 16.00-18.00 i Skårby församlingshem. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Mårten eller Staffan (se ovan!

 

 

tfn 0411-672 62 eller Epost  staffan.svensson@svenskakyrkan.se